Dimarts, 02 Març 2021
C/ Floridablanca, 55-57, entl.
08015 Barcelona
Tel. +34 933 252 104 | Fax. +34 933 251 746
info@gfhomologacion.es

Avís Legal

Aquestes condicions regulen el us del lloc d'internet www.gfhomologacion.es, que GF HOMOLOGACIONES, en endavant GF posa a disposició dels usuaris de Internet.

www.gfhomologacion.es es reserva el dret a modificar les presents condicions d'us amb l'objecte d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment o a les necessitats derivades del funcionament del lloc web.

Aquestes condicions no exclouen la possibilitat de que determinats serveis del lloc web, per les seves característiques particulars, disposin a més d'aquestes condicions generals, de les seves pròpies condicions particulars d'us.

La utilització del web i particularment l'emplenament de qualsevol dels formularis en ell disponibles, atribueix la condició d'usuari del web y suposa l'acceptació plena y sense reserves per part de l'usuari de les presents condicions en la versió publicada per www.gfhomologacion.es en el moment en que l'usuari accedeixi al mateix.

A través de la web de www.gfhomologacion.es es facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts [en endavant "els serveis"] posats a disposició de l'usuari per GF i/o tercers proveïdors de servicis y continguts.

www.gfhomologacion.es es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació y configuració del mateix i dels serveis prestats a través d'ell, així com de les seves condicions de utilització.

Amb caràcter general els serveis oferts a través del lloc web tindran caràcter gratuït. No obstant la utilització de determinats serveis del portal web estan o poden estar en el futur subjectes a contraprestació econòmica en la forma y termes que es determini en les condicions particulars del servei. Tampoc serà necessari, amb caràcter general, el registre com a usuari del web, no obstant GF podrà en qualsevol moment modificar les condicions d'accés als serveis, inclòs el cessament de gratuïtat.

L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i serveis oferts per GF en el seu web es realitza sota el seu únic i exclusiu risc i responsabilitat.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web y tot el seu contingut i serveis d'acord amb l'establert en la llei, la moral y l'ordre públic i d'acord amb les presents condicions generals d'us i de les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables. Així mateix es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts del web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o contraries a la moral y l'ordre públic, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin els drets de la propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes aplicables.

L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació [arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc] que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents condicions generals d'us i particulars que li siguin aplicables. A titulo merament enunciatiu i sense que tingui caràcter limitatiu o excloent, l'usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, d'apologia del terrorisme que atemptin contra els drets de les persones i l'establert en la legislació vigent.
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades [virus, programari, etc.] susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor, els seus proveïdors, clients o tercers usuaris de la xarxa d'internet.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tema, informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita.
  • No introduir o difondre informació i continguts falsos o inexactes, que puguin inducir a error en els receptors de les mateixes.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus d'accés.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, patent, marques, copyright, que corresponguin al portal o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tema, informació, element o contingut que suposi una violació del sector de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

GF no serà responsable de les fallades que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc al fet que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà GF en cas de que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes pel mateix, accedeixi als missatges o els utilitzi per la remissió de virus informàtics. 

GF no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguritat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.

GF no garanteix la licitud dels continguts de tercers als quals accedeix a través del portal, ni la veracitat, exactitud, fiabilitat i utilitat dels continguts dels quals disposa el mateix.

GF no controla, ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del seu lloc web que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, equips, documents o fitxers electrònics emmagatzemats en el sistema informàtic.

Els dispositius d'enllaç que el lloc web posa a la disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar als mateixos la recerca de la informació disponible en internet.

GF no controla la utilització que els usuaris fan del seu web, ni garanteix que ho facin de forma conforme a las presents condicions. Tampoc garanteix els productes i serveis disponibles en els llocs enllaçats ni assumeix responsabilitat alguna per tals productes o servicis.

GF es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o a als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

En el no previst en aquestes condicions generals, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir com a conseqüència del mateix serà aplicable la legislació espanyola. GF HOMOLOGACIONES i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol  fur, se sotmeten als jutjats i Tribunals de Lugo per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació de serveis objete d'aquestes condicions.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Amb la informació que li proporcionem a continuació GF vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa a les seves dades personals.

¿Qui es el Responsable del Tractament de les seves dades personals ?

Denominació social: GUIRAL & FONS HOMOLOGACIONES, S.A.

NIF: A65485096

Domicili social: Floridablanca 55-57 entlo. 08015 Barcelona

E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliti amb la finalitat de gestionar els serveis contractats i, si escau, enviar-li les comunicacions informatives que puguin ser del seu interès.

¿Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti su seva supressió i quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les que van ser recollides.

¿Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

La base legal per el tratament de les seves dades és el seu consentiment i, si escau, l'execució contractual dels nostres serveis de gestoría y assessoría.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no se cediran a cap altre entitat, llevat ogligació legal o consentiment exprés previ.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personales?

Pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular  

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

Podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions qeu preveu la legislació vigent, en el domicili social de GUIRAL & FONS HOMOLOGACIONES, SA (C/Floridablanca 55-57 Entlo, en 08015 Barcelona) o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament de correo electrónic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

En el cas que no obtinggui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot acudir a la Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es - C/Jorge Juan, 6 Madrid).

GF Homologaciones :: C/ Floridablanca, 55-57, entl.08015 Barcelona :: Tel. +34 933.252.104 | Fax. +34 933.251.746 :: info@gfhomologacion.es